سفارش هاست دیرکت ادمین

پلن یک

۵۰۰ مگابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود تعداد پارک دامین
۲۴ ساعته پشتیبانی
دایرکت ادمین
رایگان نصب مدیریت محتوا
روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
۱.۰۰۰ تومان هزینه ماهانه
۳.۰۰۰ تومان هزینه سه ماهه
۱۲.۰۰۰ تومان هزینه سالیانه

پلن دو

فضا ۱ گیگابایت
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود تعداد پارک دامین
۲۴ ساعته پشتیبانی
دایرکت ادمین
رایگان نصب مدیریت محتوا
روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
۲.۰۰۰ تومان هزینه ماهانه
۶.۰۰۰ تومان هزینه سه ماهه
۲۴.۰۰۰ تومان هزینه سالیانه

پلن سه

فضا ۲ گیگابایت
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود تعداد پارک دامین
۲۴ ساعته پشتیبانی
دایرکت ادمین
رایگان نصب مدیریت محتوا
روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
۴.۰۰۰ تومان هزینه ماهانه
۱۲.۰۰۰ تومان هزینه سه ماهه
۴۸.۰۰۰ تومان هزینه سالیانه

پلن چهار

۵ گیگابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود تعداد پارک دامین
۲۴ ساعته پشتیبانی
دایرکت ادمین
رایگان نصب مدیریت محتوا
روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
۱۰.۰۰۰ تومان هزینه ماهانه
۳۰.۰۰۰ تومان هزینه سه ماهه
۱۲۰.۰۰۰ تومان هزینه سالیانه

پلن پنج

۱۰ گیگابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود تعداد پارک دامین
۲۴ ساعته پشتیبانی
Cpanel کنترل پنل
رایگان نصب مدیریت محتوا
روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
۱۵.۰۰۰ تومان هزینه ماهانه
۴۵.۰۰۰ تومان هزینه سه ماهه
۱۸۰.۰۰۰ تومان هزینه سالیانه

پلن شیش

نامحدود گیگابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود تعداد پارک دامین
هارد ssd
۲۴ ساعته پشتیبانی
Cpanel کنترل پنل
رایگان نصب مدیریت محتوا
روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
۲۵.۰۰۰ تومان هزینه ماهانه
۷۵.۰۰۰ تومان هزینه سه ماهه
۳۰۰.۰۰۰ تومان هزینه سالیانه